Jeugdrecht

020 Advocatuur verleent naast strafrechtelijke rechtsbijstand ook rechtsbijstand aan minderjarigen en hun wettelijk vertegenwoordigers in het jeugdrecht. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een verzoekschrift tot ondertoezichtstelling of een machtiging tot iithuisplaatsing van een kind. Deze verzoeken worden doorgaans door de Raad voor de Kinderbescherming ingediend, waarna een zitting bij de kinderrechter volgt. Indien u te maken krijgt met Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming en u hebt daar vragen over, schroomt u dan vooral niet om contact met mij op te nemen.

Contact opnemen

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op via het onderstaande formulier of bel mij op 06-33649758.